getty-72.jpg

دانشمندان دانشگاه ادينبورگ موفق به كشف ژني شده‌اند كه نقشي حياتي در توليد اسپرم ايفا مي‌كند. كشف اين ژن توسط دانشمندان انگليس به دستاورد جديدي منجر شده است كه مي‌توان به وازكتومي ژنتيكي مردان اميدوار بود.دستاورد اخير مي‌تواند با جلوگيري از كاركرد ژن توليد اسپرم، باروري در مردان را خاموش كند كه در اين صورت، بار تنظيم خانواده از روي دوش زنان برداشته خواهد شد.اين دستاورد همچنين مي‌تواند به يك وازكتومي ژنتيكي منجر شود كه فرد را براي هميشه نابارور مي‌كند.اين اميدها از يك پژوهش بوجود آمده كه در حال حاضر در مراحل اوليه است و دانشمندان در آن موفق به پرورش موشهايي با ژني موسوم به Katnal1 شدند كه كار نمي‌كرد.تحقق اين مهم، منجر به نابارور شدن موشهاي نر شده و آزمايشات نشان داد كه Katnal1 بر يك مرحله حياتي از توليد اسپرم تاثير گذاشته و طي آن سلولهاي موجود در بيضه به توليد و پروش اسپرم مي‌پردازند.به گفته دانشمندان، اگر اين ژن به درستي كار نكند، اسپرم نيز به درستي بلوغ پيدا نمي‌كند.اين كشف همچنين راه را براي توليد داروهايي هموار خواهد كرد كه براي هميشه ژن توليد اسپرم را از كار انداخته يا آن را به فعاليت بيشتر وادار مي‌كند.

 تاريخ : یک شنبه 7 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد