گروه تحقیقات الكترونیك اورگانیك در دانشگاه «Linköping» سوئد، پیش از این ترانزیستورهای یونی را برای انتقال یون های مثبت و منفی و همچنین زیست مولكول ها ساخته بودند.اكنون «Klas Tybrandt» دانشجوی دكتری این دانشگاه موفق شده است انواع این ترانزیستور را با مدارهای تكمیلی، به شیوه ای مشابه تجهیزات الكترونیكی سنتی برپایه سیلیكون، تلفیق كند.مزیت مدارهای شیمیایی این است كه حامل بارالكتریكی حاوی مواد شیمیایی با عملكردهای مختلف است.این به آن معناست كه اكنون فرصت های جدیدی برای كنترل و تنظیم مسیرهای سیگنال سلول ها در بدن انسان فراهم شده است.این محققان سوئدي می گویند: به عنوان مثال می توانیم سیگنال ها را به سیناپس های ماهیچه ای بفرستیم كه ممكن است سیستم سیگنالده بنا به دلایلی مختل شده یا از كار افتاده باشد.«مگنوس برگرین» استاد الكترونیك اورگانیك و سرپرست این تیم تحقیقاتی گفت: اكنون می دانیم كه تراشه ما با مواد سیگنالده رایج مانند «استیل كولین» كار می كند.ساخت ترانزیستورهای یونی كه می توانند زیست مولكول های دارای بار الكتریكی و یون ها را انتقال دهنده، سه سال پیش توسط همین محققان آغاز شد.این ترانزیستورها سپس توسط محققان موسسه «كارولینسكا» برای كنترل انتقال ماده «سیگنالده استیل كولین» به سلول ها به كارگرفته شد.اكنون محققان دانشگاه «Linköping» با ساخت تراشه های شیمیایی حاوی دروازه های منطقی مانند دروازه های NAND ، كه امكان ایجاد تمام عملكردهای منطقی را فراهم می كند، گام بعدی را برداشته اند.پیشرفت این محققان، زمینه ای را برای یك فناوری كاملا جدید بر پایه یون ها و مولكول ها به جای الكترون ها و حفره ها فراهم می كندتاريخ : یک شنبه 14 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد