زلزله و سونامي در شمال شرق ژاپن، سال 2011، خسارت مالي : 180ميليارد دلار

 
 
 
 
زلزله سيچوان، کشور چين، سال 2008، خسارت مالي : 147ميليارد دلار
 
 
 
 
زلزله هانشين، کشور ژاپن، سال 1995، خسارت مالي : 144 ميليارد دلار
 
 
 
 
 
توفان کاترينا، ايالات متحده آمريکا، سال 2005، خسارت مالي : 137 ميليارد دلار
 
 
زلزله ايرپينيا، کشور ايتاليا، سال 1980، خسارت مالي : 52 ميليارد دلار
 
 
 
 
زلزله نورث ريج کاليفرنيا، ايالات متحده آمريکا، سال 1994، خسارت مالي : 43ميليارد دلار
 
 
 
 
سيل رودخانه يانگ تسه، کشور چين، سال 1998، خسارت مالي : 40 ميليارد دلار
 
 
 
 
 
 
توفان آيک، ايالات متحده آمريکا، سال 2008، خسارت مالي : 30 ميليارد دلار
 
 
 
 
 
زلزله ايزميت، کشور ترکيه، سال 1999، خسارت مالي : 26 ميليارد دلار
 
 
 
 
 
زلزله بندر پورتو پرنس، کشور هائيتي، سال 2010، خسارت مالي : 14 ميليارد دلار
 
 
 
 


تاريخ : دو شنبه 14 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد