محققان دانشگاه تبریز موفق به تولید شیر غنی سازی شده با ترکیبات ضد سرطان CLA شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر تقی زاده- عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز هدف از انجام این تحقیق را افزایش میزان تولید ایزومرهای مختلف ضد سرطان (CLA) در شیر با استفاده از سطوح مختلف پنبه دانه در تغذیه گاوهای شیری هلشتاین عنوان کرد و گفت: تحقیقات نشان داده است که CLA در جلوگیری از سرطان، پوکی استخوان، دیابت نقش مهمی دارد و امروزه در کشورمان این نوع بیماریها در بین مردم شیوع زیادی دارد به طوریکه سونامی سرطان به ویژه سرطان دستگاه گوارش یکی از عوامل اصلی در افزایش مرگ و میر به شمار می رود.وی با اشاره به اینکه غنی سازی شیر که یکی از مواد غذایی مهم مصرفی در بین مردم است می تواند در شیوع این نوع بیماری ها و کنترل آنها نقش مهمی داشته باشد، گفت: نتایج این آزمایش نشان دهنده اثرات مثبت پنبه دانه بر تولید شیر، ترکیبات شیر و ایزومرهای ضد سرطان  CLA (سیس9- ترانس 11) شیر در گاوهای شیرده هلشتاین دارد.دانشیار گروه آموزشی علوم دامی دانشگاه تبریز با اشاره به لزوم انجام تحقیقات پایه برای بررسی اثرات جیره های مورد استفاده در تغذیه گاوهای شیرده و تولید شیرغنی شده با ایزومرهای CLA که نقش موثر در جلوگیری از بیماریهای شایع در انسان از جمله سرطان، دیابت، تصلب شرائین و پوکی استخوان دارد، تاکید کرد: لازم است مسئولان امر سلامت برای روشن شدن ابعاد موضوع و عرضه محصول شیرسالم، اهتمام بیشتری به امر پژوهش در این زمینه معطوف کنند.همچنین در راستای انجام تحقیقات کاربردی برای غنی سازی شیر، پروژه ایجاد مرکز فناوری و غنی سازی شیر استان آذربایجان شرقی ارائه شده توسط مجری طرح با همکاری دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی سراب به تصویب رسیده و هم اکنون در مرحله اجرایی قرار گرفته است.تاريخ : دو شنبه 14 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد