سنجاب گرسنه در تلاش براي يافتن غذا ناخواسته قدم به محدوده زندگي مارها مي‌گذارد، غافل از اين‌كه مارهاي گرسنه دركمين هستند تا او را به دام اندازند. پيش از اين‌كه سنجاب از خطري كه در كمينش است، آگاه شود، كار از كار گذشته و ماري او را هدف قرار مي‌دهد و با نيش زدن سنجاب، زهرش را به اعماق جثه كوچك سنجاب بيچاره وارد مي‌كند. اگرچه سمي كه وارد بدن سنجاب شده بلافاصله او را از پاي در نمي‌آورد، اما حتي اگر سنجاب بتواند از دست مار فرار كرده و در لانه‌اش مخفي شود، مرگ او حتمي است. سمي كه وارد بدن سنجاب شده، همه سيستم بدن او را تحت تاثير قرار مي‌دهد و با تاثير بر بافت اندام‌هاي مختلف بدن در نهايت موجب مرگ اين موجود مي‌شود. اگرچه پس از اين كه مار، طعمه‌اش را نيش مي‌زند، او را تعقيب مي‌كند، اما انگار چندان عجله‌اي هم براي اين كار ندارد. چراكه مي‌تواند زيركانه محلي را كه سنجاب در آنجا مخفي شده است، بيابد. گويي هيچ راه گريزي براي سنجاب بيچاره نيست تا خود را از چنگال مار زنگي در امان نگه دارد. اما فكر مي‌كنيد مارها چگونه مي‌توانند مخفيگاه شكارشان را بيابند.ر حقيقت مارها موجوداتي هستند كه حس ششم دارند، البته حس ششم اين موجودات با سحر و جادو عمل نمي‌كند. اگرچه آنها اغلب حس بينايي و بويايي بسيار قوي‌اي دارند و نسبت به حرارت و گرما بسيار حساس هستند و از خود واكنش نشان مي‌دهند، اما مهم‌ترين سيستم حسي كه اين موجودات را از ديگر موجودات زنده متمايز مي‌سازد، حسي است كه هيچ اثر و نشانه‌اي از آن در انسان‌ها يافت نمي‌شود. اين حس كه سيستم حسي vomeronasl نام دارد، حس ششم مارهاست. اندام‌هاي حسي حس ششم مارها دو ساختار برآمده بسيار كوچك است كه در سقف دهان مارها قرار دارند. عملكرد اين سيستم حسي تا حدودي شبيه به عملكرد حس بويايي است و مي‌تواند مواد شيميايي كه در محيط اطراف مارها وجود دارد، احساس كند و اطلاعاتي را در اختيار مار قرار دهد. مارها از حس ششم خود براي شناسايي و تشخيص اثر و نشان مواد شيميايي اندك از شكاري كه نتوانسته‌اند به دام اندازند استفاده مي‌كنند و بر اين اساس براحتي مكاني كه شكار در آنجا مخفي شده باشد، شناسايي مي‌كنند. بنابراين مي‌توان گفت حس ششم مارها در تغذيه آنها نقش بسيار مهمي دارد و اين حس به آنها كمك مي‌كند هرطور كه شده طعمه‌اي را كه هدف قرار داده‌اند، پيدا كنند و با خوردن آن، شكمشان را سير كنند. علاوه بر اين مارها از اطلاعاتي كه به كمك حس ششمشان دريافت مي‌كنند، براي جفت يابي نيز استفاده مي‌كنند.

 تاريخ : شنبه 20 خرداد 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد