دانشمندی که چهار سال روی باکتریهایی بدنه غرق شده تایتانیک تحقیق کرده اظهار داشت که در کمتر از 30 سال از تایتانیک جز زنگارهای قندیلی چیزی باقی نمی ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک اکتشاف علمی در سال 1991 درباره یک کشتی شکسته و متلاشی شده که در اعماق 3780 متری اقیانوس قرار دارد نشان می دهد که زنگارهایی شبیه به قندیل یا استالاکتیتهایی از این کشتی آویخته شده است که معمولا پس از اکسیده شدن آهن در زیر آب شکل می گیرد.هنریتا مان زیست شناس و زمین شناس در دانشگاه دالهاوسی در هالیفاکس که تحقیقات چهارساله ای روی بدنه کشتی تایتانیک داشته در جریان تحقیقات خود نمونه های بدست آمده از موسسه اقیانوس شناسی بدفورد را به دقت آنها را زیر یک میکروسکوپ الکترونیکی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که صرفا باکتریها و نه فرآیندهای شیمیایی عامل اصلی شکل گیری این استالاکتیکها در آبهای عمیق هستند.براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این محقق کانادایی باکتریهایی را شناسایی کرده که عامل از بین بردن این بدنه فولادی و تبدیل اتم به اتم آن به زنگارهای قندیلی است که ارتفاع بعضی از آنها به قد انسان می رسد. در میان باکتریهای شناسایی شده یکی از این باکتریها تاکنون مشاهده نشده است.این باکتریها که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست و اندازه آنها 1.6 میکرومتر است طی میلیاردها سال چندین برابر شده اند.هنریتا مان اظهار داشت: تایتانیک 50 هزار تن فولاد است که می تواند تغذیه خوبی برای این باکتریها باشند.تاريخ : چهار شنبه 23 فروردين 1391برچسب:, | | نویسنده : مقدم |
صفحه قبل 1 صفحه بعد